TextBody
CÔNG TY CỔ PHẦN B.A.T SMARTFOREST CÔNG TY CỔ PHẦN B.A.T SMARTFOREST
Tiếng Việt
MENU

Hơn 600.000 chim di cư đổ về hồ Bà Dương

20/12/2021

Cuốn chiếu phát triển ổn định và mọc thêm các khúc thân, gọi là vòng, trong suốt thời gian sinh sống. Các nhà côn trùng học có thể đếm những khúc này giống như đếm vòng cây để xác định độ tuổi tương đối giữa các cá thể cùng loài.

Marek phân tích tổng cộng 4 mẫu vật gồm hai con đực và hai con cái, tất cả đều có chiều dài cơ thể khác nhau nên độ tuổi cũng khác nhau. Con ngắn nhất có 198 vòng và 778 chân. Con dài nhất có 330 vòng và 1.306 chân. Dựa vào tần suất thêm vòng của các loài cuốn chiếu khác, nhóm nghiên cứu cho rằng Eumilipes persephone thường sống từ 5 - 10 năm, trong khi vòng đời thông thường của các loài khác chỉ kéo dài hai năm.

Eumilipes persephone được phát hiện ở độ sâu 60 m dưới mặt đất, tại một khu vực thuộc Tây Australlia mang tên Goldfields, địa điểm quan trọng trong khai thác khoáng sản. Các công ty tìm kiếm niken và coban khoan những lỗ hẹp và sâu, thường từ 20 m đến 100 m. Nếu không tìm thấy những kim loại này, họ sẽ bịt miệng hố lại rồi bỏ không.

Nhóm nhà côn trùng học nảy ra ý tưởng lấy mẫu những lỗ khoan này vì chúng cung cấp cơ hội lý tưởng để quan sát hệ sinh thái trong lòng đất. Bằng cách đưa cốc chứa lá cây đang phân hủy và vật chất vụn khác xuống những độ sâu nhất định rồi đợi vài tuần để lấy lên, họ có thể thu được mẫu về nhóm sinh vật đa dạng sống dưới lòng đất sâu. Loài cuốn chiếu mới phát hiện là một trong số đó.

Nhiều người cho rằng những sinh vật sống sâu trong lòng đất hoàn toàn tách biệt với sinh vật bên trên, nhưng thực chất chúng lại đóng vai trò sinh thái quan trọng gắn liền với sự sống trên mặt đất. Các sinh vật phân hủy dưới lòng đất giúp tái chế chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật phía trên. Bên cạnh đó, những lớp đất sâu nơi chúng sinh sống giúp lọc chất độc từ nước uống. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn biết rất ít về thế giới ngầm này. "Vẫn còn rất nhiều sinh vật đa dạng ngoài kia, chỉ là chúng ta chưa có bức tranh đầy đủ", Marek nhận xét.

Cuốn chiếu phát triển ổn định và mọc thêm các khúc thân, gọi là vòng, trong suốt thời gian sinh sống. Các nhà côn trùng học có thể đếm những khúc này giống như đếm vòng cây để xác định độ tuổi tương đối giữa các cá thể cùng loài.

Marek phân tích tổng cộng 4 mẫu vật gồm hai con đực và hai con cái, tất cả đều có chiều dài cơ thể khác nhau nên độ tuổi cũng khác nhau. Con ngắn nhất có 198 vòng và 778 chân. Con dài nhất có 330 vòng và 1.306 chân. Dựa vào tần suất thêm vòng của các loài cuốn chiếu khác, nhóm nghiên cứu cho rằng Eumilipes persephone thường sống từ 5 - 10 năm, trong khi vòng đời thông thường của các loài khác chỉ kéo dài hai năm.

Eumilipes persephone được phát hiện ở độ sâu 60 m dưới mặt đất, tại một khu vực thuộc Tây Australlia mang tên Goldfields, địa điểm quan trọng trong khai thác khoáng sản. Các công ty tìm kiếm niken và coban khoan những lỗ hẹp và sâu, thường từ 20 m đến 100 m. Nếu không tìm thấy những kim loại này, họ sẽ bịt miệng hố lại rồi bỏ không.

Nhóm nhà côn trùng học nảy ra ý tưởng lấy mẫu những lỗ khoan này vì chúng cung cấp cơ hội lý tưởng để quan sát hệ sinh thái trong lòng đất. Bằng cách đưa cốc chứa lá cây đang phân hủy và vật chất vụn khác xuống những độ sâu nhất định rồi đợi vài tuần để lấy lên, họ có thể thu được mẫu về nhóm sinh vật đa dạng sống dưới lòng đất sâu. Loài cuốn chiếu mới phát hiện là một trong số đó.

Nhiều người cho rằng những sinh vật sống sâu trong lòng đất hoàn toàn tách biệt với sinh vật bên trên, nhưng thực chất chúng lại đóng vai trò sinh thái quan trọng gắn liền với sự sống trên mặt đất. Các sinh vật phân hủy dưới lòng đất giúp tái chế chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật phía trên. Bên cạnh đó, những lớp đất sâu nơi chúng sinh sống giúp lọc chất độc từ nước uống. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn biết rất ít về thế giới ngầm này. "Vẫn còn rất nhiều sinh vật đa dạng ngoài kia, chỉ là chúng ta chưa có bức tranh đầy đủ", Marek nhận xét.

Cuốn chiếu phát triển ổn định và mọc thêm các khúc thân, gọi là vòng, trong suốt thời gian sinh sống. Các nhà côn trùng học có thể đếm những khúc này giống như đếm vòng cây để xác định độ tuổi tương đối giữa các cá thể cùng loài.

Marek phân tích tổng cộng 4 mẫu vật gồm hai con đực và hai con cái, tất cả đều có chiều dài cơ thể khác nhau nên độ tuổi cũng khác nhau. Con ngắn nhất có 198 vòng và 778 chân. Con dài nhất có 330 vòng và 1.306 chân. Dựa vào tần suất thêm vòng của các loài cuốn chiếu khác, nhóm nghiên cứu cho rằng Eumilipes persephone thường sống từ 5 - 10 năm, trong khi vòng đời thông thường của các loài khác chỉ kéo dài hai năm.

Eumilipes persephone được phát hiện ở độ sâu 60 m dưới mặt đất, tại một khu vực thuộc Tây Australlia mang tên Goldfields, địa điểm quan trọng trong khai thác khoáng sản. Các công ty tìm kiếm niken và coban khoan những lỗ hẹp và sâu, thường từ 20 m đến 100 m. Nếu không tìm thấy những kim loại này, họ sẽ bịt miệng hố lại rồi bỏ không.

Nhóm nhà côn trùng học nảy ra ý tưởng lấy mẫu những lỗ khoan này vì chúng cung cấp cơ hội lý tưởng để quan sát hệ sinh thái trong lòng đất. Bằng cách đưa cốc chứa lá cây đang phân hủy và vật chất vụn khác xuống những độ sâu nhất định rồi đợi vài tuần để lấy lên, họ có thể thu được mẫu về nhóm sinh vật đa dạng sống dưới lòng đất sâu. Loài cuốn chiếu mới phát hiện là một trong số đó.

Nhiều người cho rằng những sinh vật sống sâu trong lòng đất hoàn toàn tách biệt với sinh vật bên trên, nhưng thực chất chúng lại đóng vai trò sinh thái quan trọng gắn liền với sự sống trên mặt đất. Các sinh vật phân hủy dưới lòng đất giúp tái chế chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh vật phía trên. Bên cạnh đó, những lớp đất sâu nơi chúng sinh sống giúp lọc chất độc từ nước uống. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn biết rất ít về thế giới ngầm này. "Vẫn còn rất nhiều sinh vật đa dạng ngoài kia, chỉ là chúng ta chưa có bức tranh đầy đủ", Marek nhận xét.